អំពីក្រុមហ៊ុន

We are a professional plastic pouches manufacturer. Our main products are vacuum bags, zipper bags, flat bottom bags, jerky bags, spout pouch etc.,applying to: for food, juice, beverage, cosmetics, daily chemical products industry etc.

Baolai packaging is a flexible packaging manufacturer that provides design, plate making, printing, production and processing to provide customers with all-round service . We have 14 years of production experience and high quality in the company’s development process. Products, preferential prices, serious and responsible attitude, and long-term stable cooperation with many global companies, the products are exported to Europe, America, Southeast Asia and other countries, showing the “Bao Lai” excellent quality.

 

ជាវប្រចាំទៅព្រឹត្តិប័ត្ររបស់យើង

ចំពោះសំណួរអំពីផលិតផលឬ pricelist របស់យើង, សូមទុកឱ្យអ៊ីមែលរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យពួកយើងហើយយើងនឹងនៅក្នុងការប៉ះក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

តាម​យើង

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើងនៅលើ
  • sns01
  • sns04
  • sns03